L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha gaudit des de la seva fundació de l’estimació de la ciutadania, a la qual serveix, sovint expressada en forma de donacions i llegats: ja fossin diners en metàl·lic, col·leccions de llibres, pisos o cases; ja es destinessin a finalitats concretes (l’estudi de la llengua, del medi ambient, de la biologia…) o no tinguessin cap indicació —tot just «per a l’Institut d’Estudis Catalans»—, l’IEC ha pogut incloure al llarg dels anys, en els seus pressupostos generals o els destinats a la recerca, a la publicació de la recerca o als premis, aquestes aportacions, que generalment s’han destinat a activitats especials, diferents de les consuetudinàries, que eren cobertes per les aportacions de les administracions i pels ingressos propis.

En aquesta categoria de suport a l’IEC cal comptar també altres aportacions, tant o més importants que les que s’han rebut en forma de diners. En les èpoques malastrugues generades per les dictadures, moltes activitats i publicacions de l’IEC es pogueren dur a terme mercès a les aportacions de mecenes. Alguns membres de l’Institut i altres intel·lectuals cedien locals (sovint, el domicili particular) per celebrar-hi reunions acadèmiques a tots els nivells. Molts joves interessats a esdevenir socis d’alguna de les societats filials de l’IEC, com jo mateix, vàrem conèixer en les dècades de 1960 i 1970 les filials de l’Institut en la seu que Òmnium Cultural cedí a l’IEC, el Palau Dalmases del carrer Montcada, que durant gairebé vint anys hostatjà l’Institut i les seves filials.

L’Institut ha pogut, així mateix, bastir una col·lecció d’art, resultat de les donacions de molts artistes. I l’Arxiu de l’IEC s’ha enriquit amb els documents que membres i altres persones li han cedit.

En conjunt, mecenes que supliren les aportacions de les administracions quan les dictadures les estroncaren, particulars que llegaren a la màxima institució acadèmica dels Països Catalans diners, béns o obres d’art, i institucions que tostemps suportaren generosament les activitats de l’Institut han estat els veritables promotors de la ciència i la cultura de l’IEC al llarg del seu segle llarg de vida. Complim amb un deure obligat —i ho fem de bon grat— donant-los a conèixer i agraint així les seves aportacions.

Patrocinadors institucionals actuals

Històric

Fundadors i patrons institucionals

Diputació de Barcelona (1907-1914, 1930-1931, 1975-1982, 1985→)
Ajuntament de Barcelona (1908-1923, 1980→)
Mancomunitat de Catalunya (1914-1923)
Generalitat de Catalunya (1931-1939, 1980, 1982, 1984→)
Ministeri d’Educació i Ciència/Ministeri de Cultura (1976→).

Mecenes particulars durant els anys 1923-1931

Rafael Patxot i Jubert
Francesc Cambó i Batlle
Mercè Garí
Teresa Amatller
Maria Guarro
Raimon d’Abadal i Calderó
Raimon d’Abadal i de Vinyals
Josep Barbey
Josep M. Blanch
Joan Bertran i Coma
Josep Bertran i Musitu
Eusebi Bertran
Ricard de Capmany, marquès de Camps
Emili Carles Tolrà
Jaume Carner
Salvador Casacuberta
August Casarramona
Josep Creixell
Lluís Duran i Ventosa

Josep Espona, baró d’Esponellà
Josep Garí i Gimeno
Gustau Gili
Joan Girona
Santiago Gubern
Amadeu Hurtado
Lluís Jover
Josep Puig i Cadafalch
Manuel Reventós
Eduard Recasens
Pere Sacrest i Dusol
Lluís Sedó
Santiago Soler i Puigdollers
Joan Soliguer
Josep Sunyol
Eduard Toda
Francesc Tusquets
Joan Ventosa i Calvell

Mecenes particulars durant els anys 1942-1975

Francesc Cambó
Rafael Patxot

 

Benèfica Minverva (1943-1951)/Agrupació Cultural Minerva (1951-1967), sostinguda per:

Fèlix Millet i i Maristany
Pere Puig Quintana
Xavier Clavell
Ortuño
Francesc Ripoll
Domènec Valls i Taberner
Josep Valls i Taberner
J. M. Cabané
Narcís de Carreras
Ricard Margarit
Rossend Riera Sala
J. Bertran

 

J. M. Bultó
R. Vinyes
J. A. Parpal
E. Trinchet
A. Trincet
J. Reig
I. Villalonga
J. M. Cardona
J. Llong
M. Fonolleda
Joan Botey
Josep Botey

P. Mir
R. Gomis
J. M. Vall
P. Manén
M. Mateu
F. Escalas
A. Aparicio
P. Sensat
J. Puig
Baró de Viver
A. Miquel
L. Bonet

J. A, Maragall
L. Guarro
J. Cornudella
A. Caralps
J. Pi i Figueras
J. Mas Oliver
J. M. Milà i Camps
R. Farell
Tomàs Farell
J. Ferran Tuset

Òmnium Cultural (1962-1981), sostingut per:

Joan B. Cendrós
Lluís Carulla (→ 1971)
J. de Ferrer (1917)
Fèlix Millet
Pau Riera i Sala
Joan Vallvé i Creus
Jaume Carner

Benefactors, donadors i llegataris

Ramon d’Abadal i de Vinyals (1914)
Acadèmia de Ciències Mèdiques (1918)
Real Academia Española (1918)
Académie des Inscriptions et Belles Lettres, de París (1909)
Acció Catalana (1919)
Acció Popular (1918)
J. Agell (1915)
J. B. d’Aguilar-Amat (1919)
I. Aguiló (1918)
F. Agulló (1916)
Ajuntament de Barcelona (1908-1923)
Mn. J. Alabart Sans (1916)
Mn. J. Alabern Serrat (1916)
Anselm M. Albareda (1919)
Mn. J. Albiñana (1916)
F. Albó Martí (1917)
Mn. Antoni M. Alcover (1914, 1915, 1916, 1917)
A. de P. Aleu (1916)
J. Allende Salazar (1918)
F. Almarche (1914)
J. Almarche Vázquez (1918)
Comte de les Almenas (1916)
J. Almera (1919)
J. Anglade (1916, 1917)
Josep M. d’Alós-Moner (1915)
Ramon d’Alós-Moner (1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1922)
R. Alsina Parellada (1916)
Ramon Altamira (1914)
F. Altés Alabart (1916)
J. Altura Pujada (1919)
M. Alujas Bros (1918, 1919)

R. Alvarez de Toledo (1916, 1919)
Teresa Ametller (1910)
J. Anglade (1916, 1917, 1918)
Mn. R. Aragó (1918)
T. Aranzadi (1915, 1919)
Claudi Arañó (1918, 1919)
J. Arau Puntí (1917)
A. del Arco (1916, 1918)
E. Arderiu (1917)
Mn. A. Arenas (1915)
J. Argamasilla (1918)
J. M. Armengol (1919)
S. Arpa (1918)
Artigas Amat (1919)
M. Artigas Ferran (1916)
J. Arús (1917, 1918, 1919)
Arxiduc Lluís Salvador (1909, 1914)
Associació general de Metges de Llengua Catalana (1919)
Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (1919)
Asociación de Arquitectos de Cataluña (1919)
Asociación de los Amigos del Libro (1918)
E. Aunós Pérez (1917)
L’Avenç (1915, 1916, 1918)
Antoni Aulèstia i Pijoan (1908)
J. Ayneto (1917, 1919)
Salvador Babra (1914, 191, 1925)
Ballester Castello (1919)
M. A. Baltà (1919)
F. Barberà (1917)
M. Barberà (1917)
Hereus de Bartrina Ayxemús (1917)
J. Banqué Feliu (1914)

C. M. Bofill i Matas (1919)
Jaume Bofill i Matas (1911, 1914, 1916, 1917, 1918)
J. Bofill i Pichot (1914, 1917, 1919)
S. Bonavia i Duran (1916, 1918, 1919)
Ciríac Bonet (1917)
A. Bonilla Sanmartín (1918, 1919)
Francesca Bonnemaison, vda. de Verdaguer i Callís, (1918, 1919)
Isidre Bonsoms (1910, 1915, 1917, 1918, 1922)
Mn. J. Borràs (1916)
A.     Boscà (1916)
Llibreria Bosch (1919)
P. Bosch Gimpera (1914, 1916, 1917, 1918, 1919)
P. Botet (1917)
G. M. de Brocà (1916, 1917, 1918, 1919)
J. Brossa (1918)
A. Bulbena Tosell (1914)
F. Bruner Prieto (1919)
G. Brunet (1919)
J. A. Brutails (1914)
J. Cabré Aguiló (1916)
La Caixa
A. Calvet (1914)
Cámara Mutua de la Propiedad (1919)
Cámara Oficial del Libro (1918)
F. Cambó (1919, 1920)
Cambra de Comerç de Bilbao (1918, 1919)
Cambra de Comerç de Girona (1919)
Cambra de Comerç i Navegació de Barcelona (1918, 1919)
M. Campins Cort (1916)
M. de Campos Munilla (1918)
E. Canibell (1914)

J. Capdevila (1918)
Caputxins de Sarrià (1919)
Josep Carner (1915, 1916, 1919)
T. Carreras Artau (1914, 1916)
Carreras i Verdaguer (1914)
J. Casadessús (1918)
Casal Català (1919)
R. Casals (1914)
P. Ignasi Casanovas (1916)
J. Casas Carbó (1916)
Vda. De Raimon Casellas (1910)
Cases Provincials de Caritat i Maternitat (1919)
G. Castellà Raich (1917, 1918, 1919)
Josep Castelló i Carreras (1919)
A. Castillo López (1917)
Catedral de Tortosa (1916)
Lluís Cebrià (1917)
Centre Autonomista de Dependents de Comerç (1914)
Centre Excursionista del Bages (1916, 1919)
Centre Excursionista de Catalunya (1918, 1919)
Marquès de Cerralbo (1917)
Leandre Cervera (1915)
E. Cervera Martí (1917)
P. Cervos (1916)
Marquès de Cerralbo (1916)
M. Chía (1918)
B. Conill (1920, 1025)
Mn. F. Clascar (1915, 1916, 1917)
J. M. Có de Triola (1916)
F. Codera i Zaidín (1911)
J. A. Coelho (1915)

Col·legi d’Advocats de Barcelona (1914, 1919, 1921)
C ol·legi Sant Ignasi de Sarrià (1918)
Collet Carbonell (1916)
J. Colomines Roca (1915, 1917, 1919)
J. M. Colubí (1918)
G. Comas Llaberia (1918)
Comisaría Regia del Turismo (1918)
Comissió Editora Lul·liana (1916)
Comité Lituanien (1919)
Consell d’Investigació Pedagògica (1914)
Consistori dels Jocs Florals de Barcelona (1914, 1919)
Consulat de Bèlgica a Barcelona (1918)
Consulat de Sèrbia (1919)
Consultorio de Cirugía (1918)
P. Corominas (1916, 1919)
Alexandre Cortada (1909, 1911)
A. Cortès Lladó (1919)
C. Costa, vídua de Balaguer (1918, 1919)
Sra. Cots (1925)
Couyat Bartoux (1914)
A.     Coy Cotonat (1918)
V. Crescini (1919)
Teodor Creus (1922)
Sr. Cremona (1914)
F. Crusat (1914)
F. Culí Verdaguer (1918)
Hereus de Cuní Martorell (1916)
B. Cunill (1914)
R. Cusí (1918)
J. M. de Dalmases (1918)
D. Danés Torras (1918)

R. Dargallo (1916)
J. Delpont (1914)
E. Díaz (1919)
Diputació de Girona (1981-1982)
Direcció General d’Agricultura (1918)
Direcció d’Instrucció Pública de la Mancomunitat (1919)
M. Domènech de Cañellas (1914)
Domènech Palet (1918)
Comte de Doña Marina (1914, 1916, 1917, 1918)
P. Dorado Montero Fouché Delbosc (1909)
F. Duran Canyameras (1814)
A. Duran i Sanpere (1916, 1917, 1919)
Estanislau Duran Reynals (1916)
Eudald Duran Raynals (1916)
L. Duran Ventosa (1918)
R. Duran Ventosa (1917, 1918)
R. Duyos Sedó (1916)
R. Ejarque (1917)
C. d’Elias (1914)
Josep Elías i Juncosa (1914, 1916)
L’Escena catalana (1918)
Escola d’Alts Estudis Comercials (1918)
Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú (1918)
M. Escuder Bartolí (1916)
J. Espona (1919)
M. Esteve (1918)
P. Fabra (1917)
R. Fàbregas (1916)
J. Fabregat (1916)
A. de Falguera (1919)
Lluís Faraudo de Saint Germain (1910, 1914, 1916)

O. Farga (1914)
S. Farnés (1917)
J. Farran i Mayoral (1916, 1918)
Mn. M. Faura (1917, 1918)
M. B. Ferrà (1914, 1916)
J. Ferraté (1918)
J. de Ferrer (1917)
I. Ferrer Solé (1917)
Manuel Fiol de Mallorca (1917)
Fius (1915)
S. Folch Pagès (1918, 1919)
J. Folch i Torres (1917)
Hereus de Joaquim Folguera (1919)
Foment de Pietat Catalana (1918)
Sr. Font (1914)
P. Font i Quer (1914)
J. Font de Rubinat (1919)
J. Fonts (1916, 1918)
M. Forés Ventura (1919)
J. Fornell (1917, 1918)
T. Forteza Cortès (1916)
Raymond Foulché Delbosc (1909)
Hereus de C. Francisco Maymó (1919)
Dr. Jordao da Freitas (1914, 1916)
J. Freixas i Freixas (1914, 1916, 1917)
Fundació Mary Baker Eddy (1916)
Fundació Enric de Larratea (1945→)
Fundació Rabell, vídua de Romaguera (1922)
M. Furest (1917)
Emília Furnó (1919)
Galeries Layetanes (1919)

M. Gallardo (1917)
J. Gálvez, cònsol del Perú (1919)
Mn. F. García (1917)
P. García Faria (1917)
V. Gasol (1917)
P. F. Gazulla (1916)
S. Genís (1916)
Gent Nova (1916)
A. Mª Gibert Olivé (1916, 1919)
M. Gil (1918)
A. Giménez Pastor (1916)
A. Giner de los Ríos (1918)
J. Girona (1919)
Manuel Girona (1910)
Anna Girona, vda. Sanllehí (1911)
J. Givanel i Mas (1915, 1916, 1917, 1918, 1919)
Macari Golferichs (1914, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920)
X. Gómez de la Serna (1916)
A. González (1917)
J. Goytia Gordia (1914)
Charles Grandó (1916)
J. Granger (1916)
Pere Grau Maristany, comte de Lavern (1910, 1912)
L. Guarro (1914)
J. M. Guasch, (1917, 1918, 1920, 1925)
F. Guasp (1915)
Mn. J. Gudiol Cunill (1916, 1918)
A. Guebhard (1916, 1918)
Mn. J. Güell (1917)
T. Guiard Larrauri (1918)
M. Gutiérrez del Caño (1918)

H. Henners (1917, 1919)
F. Hernández Sanz (1917, 1919)
Hugo Herbert (1910)
E.   Homs (1918, 1919)
Pilar Huguet (1916)
Archer M. Huntington (1910)
J. Ingenieros (1916)
Inspección Provincial de Primera Enseñanza (1914)
Institució Catalana d’Història Natural (1918)
Institut de Cultura per la Dona (1918)
Institut d’Orientació Professional (1919)
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (1918)
Instituto General y Técnico de Lérida (1919)
A. Ivars (1918)
J. M. Izquierdo (1914, 1916)
L. Janer (1918)
R. Janini Janini (1914, 1919)
Pares Jesuïtes (1916)
R. Jori (1916)
Junta de Ampliación de Estudios (1914)
Junta de Ciències Naturals (1919)
Junta del Port de Barcelona (1919)
Junta Superior de Excavaciones (1919)
L. Klüpfel (1915)
R. M. de Labra (1916)
R. de Lacvivier (1916)
J. Lafont (1914)
J. E. Lagarrigue (1916)
J. Lambert (1914)
Vicenç Lamperez (1916)
H. R. Lang (1914)

Enric de Larratea Catalán (1931)
A. Latour (1919)
J. Lecea Navas (1919)
Lectura Popular (1918)
L. N. Lespinasse (1918)
Librería Nacional y Extrangera (1916)
J. Liñán Heredia (1918)
Hereus d’E. Llatas (1916)
Lliga Regionalista (1915)
J. LLongueras (1918)
M. Llopis Bofill (1916)
S. Llorens de Serra (1918)
T. Llorente (1916, 1917, 1919)
I. Lloret (1914)
J. M. López Picó (1914, 1916, 1919)
Mr. Lyell (1925)
J. M. de Macià (1914, 1915, 1916, 1917, 1918)
Mn. Malgà (1915)
Maria Maltese d’Alós (1917)
J. de Maluquer (1914, 1917, 1918, 1919)
Mancomunitat de Catalunya (1914-1923)
F. Manich (1918)
F. Manlleu (1917)
C. Mañé, vídua de Many (1919)
Ajuntament de Manresa (1916)
Josep Mansana (1910)
A. M. Marcet (1916, 1918)
J. M. March (1918)
Ramon de Marimon, baró d’Hortal (1914)
F. Marín López (1919)
F. Mario Bru (1916)

R. Marquès Fabra (1915, 1916)
E. Martí (1919)
O. Martí (1916)
Magdalena Martí i Corretgé (2021)
Vídua de Martí i Julià (1919)
A. Martí Monteys (1918)
T. de Martí Ferret (1916)
C. Martinell (1918)
M. Martínez Martínez (1918, 1919)
Bernardí Martorell (1919)
G. Martorell (1916)
J. Martorell (1919)
F. Martorell i Trabal (1914, 1915, 1916, 1917, 1918)
Mn. J. Mas (1916)
A. Maseras (1916, 1917, 1919)
M. Maseras (1917)
F. de P. Maspons Anglasell (1914, 1918, 1919)
A. Masriera (1916)
Jaume Massó i Torrents (1914, 1915, 1916, 1917, 1918)
Francesc Matheu (1925)
Marquès de Casa Maury (1910)
Duc de Medinaceli (1916)
J. R. Mélida (1917)
Mensajero de Bilbao (1919)
Mensajero del Corazón de Jesús (1918)
A. Mesquita de Figueiredo (1917)
F. Mestre Noé (1915)
Mn. Mestres Giralt (1917)
J. Milà Pi (1919)
J. Millàs Raurell (1918)
Ministeri d’Educació d’Espanya (1977→)
Ministeri de Cultura (1989)

Ministeri d’Instrucció Pública de França (1916)
Josep Minguella Rubió (1916)
Ramon Miquel i Planas (1909, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919)
R. M. Mir (1919)
Joaquim Miret i Sans (1911-1919)
L. Mohr (1917)
E. Moles (1919)
Ernest Moliné i Brasés (1910, 1916, 1917)
T. Monegal Monés (1918)
J. Moneva (1916)
R. Monner Sans (1914, 1917, 1919)
F. Monsalvatje i Fossas (1916)
S. Monteys (1914)
C. Montoliu (1914)
M. de Montoliu (1916)
R. Moragas (1917)
M. Moragas Gràcia (1917, 1919)
F. de Moragas Rodés (1916, 1917)
M. Morales Pareja (1918)
J. Morató (1915)
A. Morel Fatio (1916)
S. de Múgica (1916, 1917)
Museu de Martorell (1918)
Museu de Vic (1918)
A. van den Muyden (1918)
F. Nabot (1914)
A.   de Nadal (1916)
Vídua de Nadal (1925)
H. Nadal Mallol (1918)
A. Nadal de Mariezcurrena (1918)
Comte de Las Navas (1916)

Longinos Navas (1916)
La Neotipia (1916, 1919)
Ll. Nicolau (1916)
Lluís Nicolau d’Olwer (1950→)
Raimon Noguera (1979)
J. Nonell Comas (1919)
Santiago Novellas de Molins (1917)
Hereus de D. A. Novellas (1917)
Sra. Novellas de Tell (1917)
A.   Novelles (1918)
P. Nubiola (1919)
Office National des Universités (1916)
Oficina d’Estudis Jurídics (1919)
P. Olaguer de Barcelona (1914, 1916)
V. Oliva (1914, 1915, 1917, 1919)
C. Oliveras Massó (1918)
Narcís Oller (1909)
M. Omar Gelpí (1918)
Eugeni d’Ors (1914, 1917, 1918)
A. Palau Dulcet (1916, 1917, 1918)
F. Palmes (1919)
J. Paluzie Lucena (1916, 1917, 1020)
T. H. Pardo de Tavera (1916)
M. Parera (1916)
E. G. Parodi (1919)
C. Parpal i Marquès (1914)
Vídua de D. J. Passola Muntaner (1915)
Patronat de Cultura Catalana (1949→)
Rafael Patxot (1911, 1917, 1920, 1923-1931, )
Josep M. Pou i Martí (1919)
Felip Pedrell (1917)

J. Pedret (1916)
L. A. Pereira da Silva (1917)
L. Perels (1917)
B. Pérez Mayol (1918)
S. Pey Ordeix (1917)
Piña de Rubies (1916)
Hereus de la Vídua de Pla (1917)
Joaquim Pla Cargol (1916)
N. Pla i Deniel (1916)
Josefa Pla i Serrano (1915, 1925)
M. Planas (1918)
Joan Poblet (1916)
E. Polit (1916)
J. Pons i Masaveu (1917)
A. Pons Umbert (1916, 1917, 1918)
G. Portabella (1916)
A. Portilla (1916)
Enric Prat de la Riba (1914, 1915, 1916, 1917)
Vídua de Prat de la Riba (1917-1919)
G. Prim de Balle (1914)
Dr. Puig (1925)
F. Puig i Alfonso (1918)
Josep Puig i Cadafalch (1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919)
A. Puig Oller (1916)
H. Puig i Sais (1916)
A. Pujol (1918)
J. Puntí Collell (1918)
F. Quer (1918, 1919)
Frederic Rahola (1925)
R. Raventós (1916)
J. Regné (1917)

D. E. Reig (1916)
S. Reinach (1914)
J. M. Rendé (1917)
Representación del Estado en el Arrendamiento de Tabacos (1918)
W. E. Retana (1914, 1917)
J. Reventós (1916)
C. Riba (1918)
Hereus de Carles Riba (1984)
S. de Riba (1919)
Mn. Llorenç Riber (1916)
J. Ribelles (1916)
J. Ribera (1918)
J. de Ribera (1925)
R. Ribera (1918)
María Riquelme (1916)
Herr Rissmann (1918)
M. Ristol (1916)
F. Riu Dalmau (1918)
E. Rius (1917)
Rius Salvé (1917)
A. Rius Vidal (1919)
R. Rivarola (1919)
G. Rivoira (1914)
A. Robledo (1916)
Sr. Rocafort (1918)
Mercè Rodoreda (1983)
F. Rodríguez (1914)
B.     Rogent (1916)
M. Roig (1918)
Jaume Roig i Puñed (1916, 1919)
Josep Roig i Puñed (1916, 1918)

J. Roig Raventós (1917)
J. Roig i Roqué (1914, 1915, 1917, 1919)
Hereus de J. Roig i Roqué (1919)
Baró de Romanyà (1918, 1919)
C. de Romañà Gelada (1916)
F. de P. Romañà (1914)
Josep M. Rossell (1919)
W. Rotschild (1916)
A. Royo Vilanova (1917)
Hereus del Dr. F. Rubio (1916)
J. Rubió i Bellver (1914)
Antoni Rubió i Lluch (1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919)
J. Rubio Vidal (1914)
Ramon Rucabado Comerma (1916, 1919)
F. Ruiz (1919)
Joaquim Safont (1916)
J. de Sagarra Castellarnau (1916)
F. de Sagarra i de Siscar (1916, 1919)
J. Salvat Papasseit (1918)
Narcís Sambola (1916)
Mn. J. Sanchis Sivera (1916, 1917)
M. Sanmiguel de la Cámara (1916, 1918, 1919)
Hereus de Sanpere i Miquel (1916)
A. Sansalvador (1916)
J. Santamaria Monné (1917)
Vídua i Hereus de J. Sardà (1914, 1917)
J. Sarret Arbós (1917, 1918)
Jesús de Sarrià (1918, 1919)
C. Sarthou Carreres (1919)
J. Sauter (1916)
P. Schneider (1916, 1917, 1918, 1919)

Secretaría de Industria y Comercio (Mèxic) (1919)
Ll. Segalà Estalella (1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919)
Seix & Barral (1914)
V. Serra Boldú (1916, 1917, 1918, 1919)
M. Serra Esturi (1916)
J. Serra Sulé (1919)
J. Serra Vilaró (1916)
N. Serralach (1917)
Eduard Sevilla (1910)
Jacint Serra (1910)
J. Simon (1918)
I. Smith (1918)
Societat Geogràfica de Barcelona (1918)
Société Préhistorique Française (1919)
R. Solà Seriot (1916)
A. Solalinde (1914)
F. Soldevila (1916, 1919)
J. Soler i Palet (1916, 1920)
L. Soler Terol (1919)
Àngela Sors, vda. de Borràs (1919)
E. Subirana (1918, 1919)
L. Suñé Medan (1919)
E. Sureda (1916)
Emili Tarré i Tarré (1914, 1916, 1917, 1919)
Joan Tarré (1916, 1917)
O Tallgren (1916)
J. Taltabuit Colomer (1916)
J. M. Tassara González (1919)
P. de Tera (1916)
E. Terradas (1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919)
Joan Terradas (1919, 1922)

F. Tettamancy Gastón (1919)
J. Teverga (1918)
Eduard Toda (1914, 1920)
A. Torrents i Monner (1914, 1915, 1916, 1917)
R. Torres Carreras (1918)
J. Torres Garcia (1917)
E. Torroja (1919)
Mn. M Trullàs (1916)
B.     Ubach (1918, 1919)
M. de Unamuno (1914)
UNESCO (1956-1959)
Unió Acadeèmica Internacional
Unió Catalanista (1916)
Universidad Nacional de la Plata (1919)
Universiat de Barcelona (1919)
R. de Ureña (1916, 1917)
E. Vacas Galindo (1919)
E. Vallès (1917, 1919)
P. J. Valls (1916)
F. Valls i Taberner (1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919)
Dr. I. Vallvé (1917)
J. Vellvé Cusidó (1918)
J. Ventosa Calvell (1916)
Llibreria Verdaguer (1916, 1918)
M. Viada (1918)
Ll. C. Viada i Lluch (1916)
Ll. M. Vidal (1915, 1916, 1917, 1922)
Mn. Ll. Vidal (1914, 1916)
A. Vidal Arxer (1917)
Juli Vila (1916)
E. Vila Miquel (1919)

Mn. A. Vila Sala (19114, 1916)
I. Vilallonga (1917)
R. de Vilanova (1918)
Mn. J. Vilar (1916)
E. H. del Vilar (1918)
J. Vilaseca (1919)
X. Viura (1918)
Francesc Vives (1916-1936)
P. Vives Balaguer (1918)
A. Vives Escudero (1916, 1917)
O. Waiblinger (1914)
Baronessa de Wilson (1918)
Prof. Westermann (1919)
Eugeni Xammar (1916)
E. Zarandieta Mirabent (1916)
R. Zárate (1917)
J. Zardoya Morera (1917)